شرایط ابطال گارانتی

موارد ابطال گارانتی

1- هرگونه استفاده نگهداری ، کارکرد ناصحیح و خارج ساختن محصول از شکل عادی.

2- هرگونه دست کاری و اقدام به سرویس ، تعمیر یا تغییر توسط افراد غیرمجاز.

3- خرابی به دلیل استفاده از هرگونه لوازم جانبی و باطری غیر اصل.

4- هرگونه تماس با مایعات ، رطوبت ، ضربه خوردگی ، شکستگی و نوسانات جریان برق.

5- در دستگاه های آیفون ، در صورتی که رمزعبور iCloud فراموش گردد و یا دسترسی به رمزعبور میسر نباشد ، دستگاه از گارانتی خارج   میگردد.

توجه

تعویض قطعه و گوشی مطابق الزامات و قوانین جاری کشور انجام می گردد.

شرایط تعویض دستگاه طبق قوانین صنف می باشد.

لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند باطری و ... شامل گارانتی نمی باشد.