نظرسنجی

فرم نظرسنجی مشتریان

مشتری گرامی، شرکت شایان امواج وطنی (SHAKO) با هدف ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان و افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود، درخواست دارد با پاسخ به موارد ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری نمایید.

مشخصات مشتری:


نوع خدمات:
نظر مشتری: